Flota

Pravi objekat za Vaš teret

Za transport Vašeg tereta vodenim putevima smo u mogućnosti da ponudimo širok spektar različitih vrsta brodova.

Naši objekti imaju klasu Bureau Veritas-a ili Germanskog Lojda, izgrađeni su od brodograđevnog čelika visokog kvaliteta koji zadovoljavaju sve uslove sistema gradnje tankera (uzdužnu čvrstoću objekata). Da bismo zadržali klasu dotrajali delovi se menjaju novim atestiranim od strane Bureau Veritas-a ili Germanskog Lojda. Veliki broj rafinerija već sada zahteva , a uskoro će biti i obaveza da brodovi koji utovaruju budu u klasi.

Svi u potpunosti ispunjavaju uslove ADN-a, tako da je teret koji prevoze maksimalno bezbedan i ne postoji mogućnost manjka robe zato što su svi objekti “klase N zatvoreni” opremljeni propisanim ventilima i mernim uređajima. Takođe je obezbeđena maksimalna zaštita okoline i ljudi, kao i opreme koja zadovoljava uslove utovara i istovara svih evropskih rafinerija, a po novom i Rafinerije Pančevo.

Svi naši objekti su opremljeni uređajima za degazaciju (velikim ventilatorima) tako da mogu sami sebe da pripreme  za različite vrste robe. Isto tako, svi naši objekti su navigaciono opremljeni, tako da su u mogućnosti da plove po svim uslovima plovidbe (magla, noć, nevreme…), a zbog broja ljudi ukrcanih na brodove mogu da plove i 24 h.

Svi naši objekti imaju EBIS i QM sertifikat ispunjen u celosti i ispunjavaju sve potrebne uslove za plovidbu gornjim tokom Dunava, Rajne i Majne.

Ako želite da vidite našu celokupnu flotu, kontaktirajte nas. Ubeđeni smo da ćete pronaći pravi brod za transport Vašeg tereta vodenim putevima.